Predsedníctvo SAS

Mgr. Július Hermély

prezident SAS

julo

Rok narodenia: 1985
Bydlisko: Handlová
Snowboarduje od: 2001
Povolanie:
Kontakt: j.hermely@sas-snowboarding.sk

Doc. PaedDr. Jirí Michal, PhD.

metodik SAS

jiriRok narodenia: 1961
Bydlisko: Banská Bystrica
Snowboarduje od: 2004
Povolanie: docent KTVŠ
Kontakt: j.michal@sas-snowboarding.sk

Marek Hliničan

generálny sekretár

marekRok narodenia: 1976
Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Snowboarduje od:
Povolanie: obchodný manažér
Kontakt: m.hlinican@sas-snowboarding.sk

Kristián Tomančík

zástupca učitelov, trénerov a rozhodcov

kristiantomancikRok narodenia: 1984
Bydlisko: Bratislava
Snowboarduje od: 0
Povolanie: Šéfredaktor Boardlife
Kontakt: kristian@boardlife.sk