Predsedníctvo SAS

Eva Hermélyová

prezident

Július Hermély

člen predsedníctva

Michal Zaťko

člen predsedníctva