Kontakt

Snowboardová asociácia Slovenska

Okružná 21/2
972 51 Handlová

IČO: 17331561
DIČ: 2021480736
Registračné číslo OZ: VVS/1-900/90-4185-7

mobil: +421 917 271 277
office@sas-snowboarding.sk