Asociácia

Snowboardová asociácia Slovenska (SAS) bola založená 6. augusta 1991 na Chopku v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní sa občanov. SAS je dobrovoľná záujmová organizácia združujúca priaznivcov snowboardingu a ich kluby na Slovensku. Ponúka moderné alternatívy využitia voľného času pre mladých ľudí. Možností ako využiť volný cas je určite veľa, aktívny pohyb v horách však určite patrí k najlepšej voľbe.

Snowboarding je najdynamickejšie sa rozvíjajúci zimný šport, ktorý si geometrickým radom získava svojich priaznivcov a fanúšikov na celom svete. Slovensko nie je výnimkou – počet priaznivcov pribúda každým rokom. Snowboarding nie je len šport, je to nový, netradičný náhľad súčasných mladých ľudí na svet a život okolo nás.

SAS je členom World Snowboard Federation (Svetová snowboardová federácia) a ako člen Konfedarácie športových zväzov SR zastrešuje snowboardový šport na Slovensku. SAS organizuje snowboardové podujatia celoslovenského i európskeho významu, pripravuje reprezentačné družstvá, ktoré reprezentujú slovenský snowboarding vo svete a organizuje kurzy učitelov  snowboardingu a rozhodcov.