Akreditácie

Akreditácia na odbornú spôsobilost

  • Učiteľ snowboardingu I. stupňa
  • Učiteľ snowboardingu II. stupňa

Dátum skončenia platnosti akreditácie: 13. 1. 2015