Zuberská foršta vol.6, Zuberec

Stefe Big Air v meste

Big Air v meste, Kremnica

Zuberská Foršta, Zuberec – neráta sa do pohára

SAS Pohár finále, Štrbské Pleso

Zuberská Foršta, Zuberec – neráta sa do pohára

SAS Pohár finále, Štrbské Pleso

Partneri

Partneri