Prihláška na kurz učiteľov I. stupňa

Platobné podmienky:

Platba poštovou poukážkou nie je možná.

Platbu realizujte prevodným príkazom :

 1. Školné 179,-€ na účet Snowboardovej asociácie Slovenska v Tatrabanke,
  • Číslo účtu: 2623025473/1100
  • Variabilný symbol: Váš dátum narodenia v tvare ddmmrrrr (napr. 05081977)
  • Konštantný symbol: 0308
 2. Ubytovanie a strava 129,-€ resp. 149,-€ na účet KTV UMB v Slovenskej sporiteľni.
  • Číslo účtu: 302292440/0900
  • Variabilný symbol: Váš dátum narodenia v tvare ddmmrrrr (napr. 05081977)
  • Konštantný symbol: 0308

Storno podmienky:

 • do 10.11.2012 stornovanie prihlášky bez storno poplatkov
 • od 11.11.2012 je storno poplatok 40% zo školného a ubytovania, stravy.
 • od 8.12.2012 je storno poplatok 100% zo školného a ubytovania, stravy.

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky pre uskutočnenie kurzu podľa pôvodných podmienok do 8.12. 2012, vyhradzuje si SAS ako organizátor právo kurz preložiť, resp. zrušiť. V prípade preloženia kurzu oznámime záväzne prihláseným záujemcom zmenu miesta, termínu alebo zrušenie kurzu SMS správou, emailom alebo telefonicky a budeme ich zároveň žiadať o potvrdenie účasti v zmenenom termíne. V prípade zrušenia kurzu bude záväzne prihláseným záujemcom vrátená celková cena kurzu.