Prihláška odborníka

V zmysle Zákona o športe č. 440/2015 sú tréneri a inštruktori športu označovaní ako„športový odborník“. Za športového odborníka sa taktiež považuje rozhodca, servisný pracovník, športový manažér, masér, fyzioterapeut, športový kuchár, psychoterapeut, športový riaditeľ, pokladník, snow park shaper, technik /strojník, kontrolór športovej organizácie, funkcionár, dopingový komisár. Aby bol športový odborník oprávnený vykonávať aj naďalej svoju činnosť, musí byť zapísaný do registra fyzických osôb v športe príslušnou organizáciou, v tomto prípade Snowboardovou asociáciou Slovenska (SAS). Na výkon činnosti športového odborníka je preto nutné aby sa športový odborník zapísal do informačného systému športu (IS športu), v ktorom momentálne nie je dostupné zverejňovanie informácii, preto sa tieto údaje zverejňujú na stránke Snowboardovej asociácia Slovenska (SAS).

1. Všeobecná časť:


Trvalý pobyt

Poštová adresa

2. Špeciálna časť :