Členstvo v SAS

Ako postupovat pri prihlásení člena SAS?

Na stránke SAS v sekcii “Členstvo v SAS > Prihláška člena” správne vyplníte a odošlete formulár Prihláška členauhradíte poplatok 1 € na účet SAS – 2623025473/1100. Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia v tvare DDMMRRRR. Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou.

Len takto zaregistrovaný člen SAS má právo bezplatného štartu na akciách organizovaných pod hlavičkou SAS! Navyše zaregistrovaní členovia získajú členský preukaz, ktorým si môžu uplatniť zľavu na nákup snowboardového tovaru v niektorom z partnerských obchodov. Zatiaľ sú potvrdené 20% na Boardparadise internet shop, 20% v Boadparadise v Prievidzi a 30% zľavy v Boardhell v Žiline. Momentálne sa pracuje na rozšírení ponuky partnerských obchodov a zimných stredísk.


Ako postupovat pri prihlásení klubu do SAS?

Na stránke SAS v sekcii “Členstvo v SAS > Prihláška klubu” správne vyplníte a odošlete formulár Prihláška klubuuhradíte poplatok 17 € na účet SAS – 2623025473/1100. Ako variabilný symbol uvedte dátum vášho narodenia v tvare DDMMRRRR. Poplatok neuhrádzajte poštovou poukážkou.

Klub musí mať minimálne troch členov so zaplateným členským poplatkom. Takto zaregistrovaný klub má podľa Stanov SAS (článok 4.1.1.2.) v závislosti od počtu členov určitý počet delegátov, ktorí majú hlasovacie právo na Konferenciách SAS.